Markus 12:10

SVHebt gij ook deze Schrift niet gelezen: De steen, dien de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks;
Steph ουδε την γραφην ταυτην ανεγνωτε λιθον ον απεδοκιμασαν οι οικοδομουντες ουτος εγενηθη εις κεφαλην γωνιας
Trans.oude tēn graphēn tautēn anegnōte lithon on apedokimasan oi oikodomountes outos egenēthē eis kephalēn gōnias

Algemeen

Zie ook: Hoeksteen
Psalm 118:22, Jesaja 28:16, Mattheus 21:42, Lukas 20:17, Handelingen 4:11, Romeinen 9:33, 1 Petrus 2:6

Aantekeningen

Hebt gij ook deze Schrift niet gelezen: De steen, dien de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουδε
ook
την
-
γραφην
Schrift
ταυτην
deze
ανεγνωτε
Hebt gij

-
λιθον
De steen
ον
dien
απεδοκιμασαν
verworpen hebben

-
οι
-
οικοδομουντες
de bouwlieden

-
ουτος
-
εγενηθη
is geworden

-
εις
tot
κεφαλην
een hoofd
γωνιας
des hoeks

Hebt gij ook deze Schrift niet gelezen: De steen, dien de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!