Markus 13:14

SVWanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan door den profeet Daniel gesproken is, staande waar het niet behoort, (die het leest, die merke daarop!) alsdan, die in Judea zijn, dat zij vlieden op de bergen.
Steph οταν δε ιδητε το βδελυγμα της ερημωσεως το ρηθεν υπο δανιηλ του προφητου εστοσ οπου ου δει ο αναγινωσκων νοειτω τοτε οι εν τη ιουδαια φευγετωσαν εις τα ορη
Trans.otan de idēte to bdelygma tēs erēmōseōs to rēthen ypo daniēl tou prophētou estos̱ opou ou dei o anaginōskōn noeitō tote oi en tē ioudaia pheugetōsan eis ta orē

Algemeen

Zie ook: Bergen, Daniel, Judea, Tempel (Herodes, 3de)
Daniel 9:27, Mattheus 24:15, Mattheus 24:16, Lukas 21:20, Lukas 21:21

Aantekeningen

Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan door den profeet Daniel gesproken is, staande waar het niet behoort, (die het leest, die merke daarop!) alsdan, die in Judea zijn, dat zij vlieden op de bergen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οταν
Wanneer
δε
gij dan
ιδητε
zult zien

-
το
-
βδελυγμα
den gruwel
της
-
ερημωσεως
der verwoesting
το
-
ρηθεν
gesproken is

-
υπο
waarvan door
δανιηλ
Daniël
του
-
προφητου
den profeet
εστως
-

-
οπου
waar
ου
het niet
δει
behoort

-
ο
-
αναγινωσκων
(die het leest

-
νοειτω
die merke daarop

-
τοτε
!) alsdan
οι
-
εν
die in
τη
-
ιουδαια
Judéa
φευγετωσαν
zijn, dat zij vlieden

-
εις
op
τα
-
ορη
de bergen

Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan door den profeet Daniel gesproken is, staande waar het niet behoort, (die het leest, die merke daarop!) alsdan, die in Judea zijn, dat zij vlieden op de bergen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!