Markus 15:24

SVEn als zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn klederen, werpende het lot over dezelve, wat een iegelijk wegnemen zou.
Steph και σταυρωσαντεσ αυτον διεμεριζον τα ιματια αυτου βαλλοντες κληρον επ αυτα τις τι αρη
Trans.kai staurōsantes̱ auton diemerizon ta imatia autou ballontes klēron ep auta tis ti arē

Algemeen

Zie ook: Gokken, Kansspel, Kleding, Kruisiging, Lot werpen, Via Dolorosa
Psalm 22:19, Mattheus 27:35, Lukas 23:34, Johannes 19:23

Aantekeningen

En als zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn klederen, werpende het lot over dezelve, wat een iegelijk wegnemen zou.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
σταυρωσαντες
gekruisigd hadden

-
αυτον
als zij Hem
διαμεριζονται
verdeelden zij

-
τα
-
ιματια
klederen
αυτου
Zijn
βαλλοντες
werpende

-
κληρον
het lot
επ
over
αυτα
dezelve
τις
wat
τι
een iegelijk
αρη
wegnemen zou

-

En als zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn klederen, werpende het lot over dezelve, wat een iegelijk wegnemen zou.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!