Markus 1:38

SVEn Hij zeide tot hen: Laat ons in de bijliggende vlekken gaan, opdat Ik ook daar predike; want daartoe ben Ik uitgegaan.
Steph και λεγει αυτοις αγωμεν εις τας εχομενας κωμοπολεις ινα κακει κηρυξω εις τουτο γαρ εξεληλυθα
Trans.kai legei autois agōmen eis tas echomenas kōmopoleis ina kakei kēryxō eis touto gar exelēlytha

Algemeen

Zie ook: Jesaja 61:1, Lukas 4:18, Lukas 4:43

Aantekeningen

En Hij zeide tot hen: Laat ons in de bijliggende vlekken gaan, opdat Ik ook daar predike; want daartoe ben Ik uitgegaan.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
λεγει
Hij zeide

-
αυτοις
tot hen
αγωμεν
Laat ons

-
εις
in
τας
-
εχομενας
de bijliggende

-
κωμοπολεις
vlekken
ινα
opdat
και
-
εκει
-
κηρυξω
predike

-
εις
daartoe
τουτο
-
γαρ
want
εξεληλυθα
ben Ik uitgegaan

-

En Hij zeide tot hen: Laat ons in de bijliggende vlekken gaan, opdat Ik ook daar predike; want daartoe ben Ik uitgegaan.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!