Markus 1:39

SVEn Hij predikte in hun synagogen, door geheel Galilea, en wierp de duivelen uit.
Steph και ην κηρυσσων εν ταισ συναγωγαισ αυτων εις ολην την γαλιλαιαν και τα δαιμονια εκβαλλων
Trans.kai ēn kēryssōn en tais̱ synagōgais̱ autōn eis olēn tēn galilaian kai ta daimonia ekballōn

Algemeen

Zie ook: Demonen, Exorcisme, Galilea, Synagoge

Aantekeningen

En Hij predikte in hun synagogen, door geheel Galilea, en wierp de duivelen uit.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ην
-

-
κηρυσσων
Hij predikte

-
εν
in
ταις
-
συναγωγαις
synagogen
αυτων
hun
εις
door
ολην
geheel
την
-
γαλιλαιαν
Galiléa
και
en
τα
-
δαιμονια
de duivelen
εκβαλλων
wierp

-

En Hij predikte in hun synagogen, door geheel Galilea, en wierp de duivelen uit.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!