Markus 1:43

SVEn als Hij hem strengelijk verboden had, deed Hij hem terstond van Zich gaan;
Steph και εμβριμησαμενος αυτω ευθεωσ εξεβαλεν αυτον
Trans.kai embrimēsamenos autō eutheōs̱ exebalen auton

Algemeen

Zie ook: Zwijgen

Aantekeningen

En als Hij hem strengelijk verboden had, deed Hij hem terstond van Zich gaan;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εμβριμησαμενος
strengelijk verboden had

-
αυτω
als Hij hem
ευθεως
terstond
εξεβαλεν
deed Hij

-
αυτον
hem

En als Hij hem strengelijk verboden had, deed Hij hem terstond van Zich gaan;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!