Markus 2:1

SVEn na [sommige] dagen is Hij wederom binnen Kapernaum gekomen; en het werd gehoord, dat Hij in huis was.
Steph και παλιν εισηλθεν εις καπερναουμ δι ημερων και ηκουσθη οτι εισ οικον εστιν
Trans.kai palin eisēlthen eis kapernaoum di ēmerōn kai ēkousthē oti eis̱ oikon estin

Algemeen

Zie ook: Kapernaum
Mattheus 9:1, Markus 3:20, Lukas 5:17

Overzicht


Aantekeningen

En na [sommige] dagen is Hij wederom binnen Kapernaum gekomen; en het werd gehoord, dat Hij in huis was.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εισηλθεν
gekomen

-
παλιν
is Hij wederom
εις
Hij in
καπερναουμ
Kapérnaüm
δι
na
ημερων
dagen
και
en
ηκουσθη
het werd gehoord

-
οτι
dat
εις
binnen
οικον
huis
εστιν
was

-

En na [sommige] dagen is Hij wederom binnen Kapernaum gekomen; en het werd gehoord, dat Hij in huis was.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!