Markus 3:20

SVEn zij kwamen in huis; en daar vergaderde wederom en schare, alzo dat zij ook zelfs niet konden brood eten.
Steph και ερχονται εις οικον και συνερχεται παλιν οχλος ωστε μη δυνασθαι αυτους μητε αρτον φαγειν
Trans.kai erchontai eis oikon kai synerchetai palin ochlos ōste mē dynasthai autous mēte arton phagein

Algemeen

Zie ook: Brood
Markus 6:31

Aantekeningen

En zij kwamen in huis; en daar vergaderde wederom en schare, alzo dat zij ook zelfs niet konden brood eten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
συνερχεται
daar vergaderde

-
παλιν
wederom
οχλος
een schare
ωστε
alzo dat
μη
niet
δυνασθαι
konden

-
αυτους
zij
μητε
ook zelfs
αρτον
brood
φαγειν
eten

-

En zij kwamen in huis; en daar vergaderde wederom en schare, alzo dat zij ook zelfs niet konden brood eten.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!