Markus 5:16

SVEn die het gezien hadden, vertelden hun, wat den bezetene geschied was, en [ook] van de zwijnen.
Steph και διηγησαντο αυτοις οι ιδοντες πως εγενετο τω δαιμονιζομενω και περι των χοιρων
Trans.kai diēgēsanto autois oi idontes pōs egeneto tō daimonizomenō kai peri tōn choirōn

Algemeen

Zie ook: Varken, Zwijn

Aantekeningen

En die het gezien hadden, vertelden hun, wat den bezetene geschied was, en [ook] van de zwijnen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

διηγησαντο
vertelden

-
δε
-
αυτοις
hun
οι
-
ιδοντες
die het gezien hadden

-
πως
wat
εγενετο
geschied was

-
τω
-
δαιμονιζομενω
den bezetene

-
και
En
περι
van
των
-
χοιρων
de zwijnen

En die het gezien hadden, vertelden hun, wat den bezetene geschied was, en [ook] van de zwijnen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!