Markus 6:11

SVEn zo wie u niet zullen ontvangen, noch u horen, vertrekkende van daar, schudt het stof af, dat onder aan uw voeten is, hun tot een getuigenis. Voorwaar zeg Ik u: Het zal Sodom en Gomorra verdragelijker zijn in den dag des oordeels dan dezelve stad.
Steph και οσοι αν μη δεξωνται υμας μηδε ακουσωσιν υμων εκπορευομενοι εκειθεν εκτιναξατε τον χουν τον υποκατω των ποδων υμων εις μαρτυριον αυτοις αμην λεγω υμιν ανεκτοτερον εσται σοδομοισ η γομορροισ εν ημερα κρισεωσ η τη πολει εκεινη
Trans.kai osoi an mē dexōntai ymas mēde akousōsin ymōn ekporeuomenoi ekeithen ektinaxate ton choun ton ypokatō tōn podōn ymōn eis martyrion autois amēn legō ymin anektoteron estai sodomois̱ ē gomorrois̱ en ēmera kriseōs̱ ē tē polei ekeinē

Algemeen

Zie ook: Amen, Voorwaar, Gomorrah, Oordeel (Dag des), Sodom
Mattheus 10:14, Mattheus 10:15, Lukas 9:5, Lukas 10:12, Handelingen 13:51, Handelingen 18:6

Aantekeningen

En zo wie u niet zullen ontvangen, noch u horen, vertrekkende van daar, schudt het stof af, dat onder aan uw voeten is, hun tot een getuigenis. Voorwaar zeg Ik u: Het zal Sodom en Gomorra verdragelijker zijn in den dag des oordeels dan dezelve stad.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
οσοι
wie
αν
zo
μη
niet
δεξωνται
zullen ontvangen

-
υμας
-
μηδε
noch
ακουσωσιν
horen

-
υμων
-
εκπορευομενοι
vertrekkende

-
εκειθεν
van daar
εκτιναξατε
schudt

-
τον
-
χουν
het stof
τον
-
υποκατω
dat onder
των
-
ποδων
voeten
υμων
aan uw
εις
tot
μαρτυριον
een getuigenis
αυτοις
is, hun
αμην
Voorwaar
λεγω
zeg Ik

-
υμιν
-
ανεκτοτερον
verdragelijker
εσται
zijn

-
σοδομοις
Sódom
η
dan
γομορροις
Gomórra
εν
in
ημερα
den dag
κρισεως
des oordeels
η
en
τη
-
πολει
stad
εκεινη
dezelve

En zo wie u niet zullen ontvangen, noch u horen, vertrekkende van daar, schudt het stof af, dat onder aan uw voeten is, hun tot een getuigenis. Voorwaar zeg Ik u: Het zal Sodom en Gomorra verdragelijker zijn in den dag des oordeels dan dezelve stad.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!