Markus 6:13

SVEn zij wierpen vele duivelen uit, en zalfden vele kranken met olie, en maakten hen gezond.
Steph και δαιμονια πολλα εξεβαλλον και ηλειφον ελαιω πολλους αρρωστους και εθεραπευον
Trans.kai daimonia polla exeballon kai ēleiphon elaiō pollous arrōstous kai etherapeuon

Algemeen

Zie ook: Demonen, Exorcisme, Olijfolie, Ziekenzalving, Ziekte
Jakobus 5:14

Aantekeningen

En zij wierpen vele duivelen uit, en zalfden vele kranken met olie, en maakten hen gezond.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
δαιμονια
duivelen
πολλα
vele
εξεβαλλον
zij wierpen

-
και
en
ηλειφον
zalfden

-
ελαιω
met olie
πολλους
vele
αρρωστους
kranken
και
en
εθεραπευον
maakten hen gezond

-

En zij wierpen vele duivelen uit, en zalfden vele kranken met olie, en maakten hen gezond.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!