Markus 6:22

SVEn als de dochter van dezelve Herodias inkwam, en danste, en Herodes en dengenen die mede aanzaten, behaagde, zo zeide de koning tot het dochtertje: Eis van mij, wat gij ook wilt, en ik zal het u geven.
Steph και εισελθουσης της θυγατρος αυτησ τησ ηρωδιαδος και ορχησαμενης και αρεσασησ τω ηρωδη και τοις συνανακειμενοις ειπεν ο βασιλευς τω κορασιω αιτησον με ο εαν θελης και δωσω σοι
Trans.kai eiselthousēs tēs thygatros autēs̱ tēs̱ ērōdiados kai orchēsamenēs kai aresasēs̱ tō ērōdē kai tois synanakeimenois eipen o basileus tō korasiō aitēson me o ean thelēs kai dōsō soi

Algemeen

Zie ook: Dansen, Herodes Antipas, Herodias, Salome (dochter van Herodias)
Mattheus 14:6

Aantekeningen

En als de dochter van dezelve Herodias inkwam, en danste, en Herodes en dengenen die mede aanzaten, behaagde, zo zeide de koning tot het dochtertje: Eis van mij, wat gij ook wilt, en ik zal het u geven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εισελθουσης
inkwam

-
της
-
θυγατρος
als de dochter
αυτης
van dezelve
της
-
ηρωδιαδος
Heródias
και
en
ορχησαμενης
danste

-
και
en
αρεσασης
behaagde

-
τω
-
ηρωδη
Heródes
και
en
τοις
-
συνανακειμενοις
dengenen, die mede aanzaten

-
ειπεν
zo zeide

-
ο
-
βασιλευς
de koning
τω
-
κορασιω
tot het dochtertje
αιτησον
Eis

-
με
van mij
ο
-
εαν
wat gij ook
θελης
wilt

-
και
en
δωσω
ik zal

-
σοι
het

En als de dochter van dezelve Herodias inkwam, en danste, en Herodes en dengenen die mede aanzaten, behaagde, zo zeide de koning tot het dochtertje: Eis van mij, wat gij ook wilt, en ik zal het u geven.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!