Markus 6:27

SVEn de koning zond terstond een scherprechter, en gebood zijn hoofd te brengen. Deze nu ging heen, en onthoofdde hem in de gevangenis;
Steph και ευθεωσ αποστειλας ο βασιλευς σπεκουλατωρα επεταξεν ενεχθηναι την κεφαλην αυτου
Trans.kai eutheōs̱ aposteilas o basileus spekoulatōra epetaxen enechthēnai tēn kephalēn autou

Algemeen

Zie ook: Gevangenis, Onthoofding, Speculator
Mattheus 14:10

Aantekeningen

En de koning zond terstond een scherprechter,
en gebood zijn hoofd te brengen. Deze nu ging heen, en onthoofdde hem in de gevangenis;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ευθεως
terstond
αποστειλας
zond

-
ο
-
βασιλευς
de koning
σπεκουλατορα
een scherprechter
επεταξεν
en gebood

-
ενεχθηναι
te brengen

-
την
-
κεφαλην
hoofd
αυτου
hem

En de koning zond terstond een scherprechter, en gebood zijn hoofd te brengen. Deze nu ging heen, en onthoofdde hem in de gevangenis;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!