Markus 6:31

SVEn Hij zeide tot hen: Komt gijlieden in een woeste plaats hier alleen, en rust een weinig; want er waren velen, die kwamen en die gingen, en zij hadden zelfs geen gelegen tijd om te eten.
Steph και ειπεν αυτοις δευτε υμεις αυτοι κατ ιδιαν εις ερημον τοπον και αναπαυεσθε ολιγον ησαν γαρ οι ερχομενοι και οι υπαγοντες πολλοι και ουδε φαγειν ηυκαιρουν
Trans.kai eipen autois deute ymeis autoi kat idian eis erēmon topon kai anapauesthe oligon ēsan gar oi erchomenoi kai oi ypagontes polloi kai oude phagein ēykairoun

Algemeen

Zie ook: Markus 3:20

Aantekeningen

En Hij zeide tot hen: Komt gijlieden in een woeste plaats hier alleen, en rust een weinig; want er waren velen, die kwamen en die gingen, en zij hadden zelfs geen gelegen tijd om te eten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειπεν
Hij zeide

-
αυτοις
tot hen
δευτε
Komt

-
υμεις
gijlieden
αυτοι
-
κατ
hier alleen
ιδιαν
-
εις
in
ερημον
een woeste
τοπον
plaats
και
en
αναπαυεσθε
rust

-
ολιγον
een weinig
ησαν
er waren

-
γαρ
want
οι
-
ερχομενοι
die kwamen

-
και
en
οι
-
υπαγοντες
die gingen

-
πολλοι
velen
και
en
ουδε
zij hadden zelfs geen
φαγειν
tijd om te eten

-
ευκαιρουν
gelegen

-

En Hij zeide tot hen: Komt gijlieden in een woeste plaats hier alleen, en rust een weinig; want er waren velen, die kwamen en die gingen, en zij hadden zelfs geen gelegen tijd om te eten.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!