Markus 6:44

SVEn die daar de broden gegeten hadden, waren omtrent vijf duizend mannen.
Steph και ησαν οι φαγοντες τουσ αρτουσ ωσει πεντακισχιλιοι ανδρες
Trans.kai ēsan oi phagontes tous̱ artous̱ ōsei pentakischilioi andres

Algemeen

Zie ook: Spijziging (wonderbaarlijke), Vijfduizend

Aantekeningen

En die daar de broden gegeten hadden, waren omtrent vijf duizend mannen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ησαν
waren

-
οι
-
φαγοντες
gegeten hadden

-
τους
-
αρτους
die daar de broden
πεντακισχιλιοι
vijf duizend
ανδρες
mannen

En die daar de broden gegeten hadden, waren omtrent vijf duizend mannen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!