Markus 6:7

SVEn Hij riep tot Zich de twaalven, en begon hen uit te zenden twee en twee, en gaf hun macht over de onreine geesten.
Steph και προσκαλειται τους δωδεκα και ηρξατο αυτους αποστελλειν δυο δυο και εδιδου αυτοις εξουσιαν των πνευματων των ακαθαρτων
Trans.kai proskaleitai tous dōdeka kai ērxato autous apostellein dyo dyo kai edidou autois exousian tōn pneumatōn tōn akathartōn

Algemeen

Zie ook: Mattheus 10:1, Lukas 6:13, Lukas 9:1

Aantekeningen

En Hij riep tot Zich de twaalven, en begon hen uit te zenden twee en twee, en gaf hun macht over de onreine geesten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
προσκαλειται
Hij riep tot Zich

-
τους
-
δωδεκα
de twaalven
και
en
ηρξατο
begon

-
αυτους
hun
αποστελλειν
uit te zenden

-
δυο
twee
δυο
en twee
και
en
εδιδου
gaf

-
αυτοις
hen
εξουσιαν
macht
των
-
πνευματων
geesten
των
-
ακαθαρτων
over de onreine

En Hij riep tot Zich de twaalven, en begon hen uit te zenden twee en twee, en gaf hun macht over de onreine geesten.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!