Mattheus 10:13

SVEn indien dat huis waardig is, zo kome uw vrede over hetzelve, maar indien het niet waardig is, zo kere uw vrede weder tot u.
Steph και εαν μεν η η οικια αξια ελθετω η ειρηνη υμων επ αυτην εαν δε μη η αξια η ειρηνη υμων προς υμας επιστραφητω
Trans.kai ean men ē ē oikia axia elthetō ē eirēnē ymōn ep autēn ean de mē ē axia ē eirēnē ymōn pros ymas epistraphētō

Algemeen

Zie ook: Vrede

Aantekeningen

En indien dat huis waardig is, zo kome uw vrede over hetzelve, maar indien het niet waardig is, zo kere uw vrede weder tot u.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εαν
indien
μεν
-
η
is

-
η
-
οικια
dat huis
αξια
waardig
ελθετω
zo kome

-
η
-
ειρηνη
vrede
υμων
uw
επ
over
αυτην
hetzelve
εαν
-
δε
maar
μη
-
η
is

-
αξια
waardig
η
-
ειρηνη
vrede
υμων
uw
προς
tot
υμας
-
επιστραφητω
zo kere

-

En indien dat huis waardig is, zo kome uw vrede over hetzelve, maar indien het niet waardig is, zo kere uw vrede weder tot u.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!