Mattheus 11:4

SVEn Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes weder, hetgeen gij hoort en ziet:
Steph και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις πορευθεντες απαγγειλατε ιωαννη α ακουετε και βλεπετε
Trans.kai apokritheis o iēsous eipen autois poreuthentes apangeilate iōannē a akouete kai blepete

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Johannes (de Doper)

Aantekeningen

En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes weder, hetgeen gij hoort en ziet:


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
en
αποκριθεις
antwoordde

-
ο
-
ιησους
En Jezus
ειπεν
zeide

-
αυτοις
tot hen
πορευθεντες
Gaat heen

-
απαγγειλατε
en boodschapt

-
ιωαννη
Johannes
α
weder, hetgeen
ακουετε
gij hoort

-
και
en
βλεπετε
ziet

-

En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes weder, hetgeen gij hoort en ziet:

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!