Mattheus 12:18

SVZiet, Mijn Knecht, Welken Ik verkoren heb, Mijn Beminde, in Welken Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal Mijn Geest op Hem leggen, en Hij zal het oordeel den heidenen verkondigen.
Steph ιδου ο παις μου ον ηρετισα ο αγαπητος μου εις ον ευδοκησεν η ψυχη μου θησω το πνευμα μου επ αυτον και κρισιν τοις εθνεσιν απαγγελει
Trans.idou o pais mou on ēretisa o agapētos mou eis on eudokēsen ē psychē mou thēsō to pneuma mou ep auton kai krisin tois ethnesin apangelei

Algemeen

Zie ook: Heiden, Heidenen, Ziel

Aantekeningen

Ziet, Mijn Knecht, Welken Ik verkoren heb, Mijn Beminde, in Welken Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal Mijn Geest op Hem leggen, en Hij zal het oordeel den heidenen verkondigen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ιδου
Ziet

-
ο
-
παις
Knecht
μου
Mijn
ον
Welken
ηρετισα
Ik verkoren heb

-
ο
-
αγαπητος
Beminde
μου
Mijn
εις
in
ον
Welken
ευδοκησεν
een welbehagen heeft

-
η
-
ψυχη
ziel
μου
Ik zal Mijn
θησω
leggen

-
το
-
πνευμα
Geest
μου
Mijn
επ
op
αυτον
Hem
και
en
κρισιν
Hij zal het oordeel
τοις
-
εθνεσιν
den heidenen
απαγγελει
verkondigen

-

Ziet, Mijn Knecht, Welken Ik verkoren heb, Mijn Beminde, in Welken Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal Mijn Geest op Hem leggen, en Hij zal het oordeel den heidenen verkondigen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!