Mattheus 12:36

SVMaar Ik zeg u, dat van elk ijdel woord, hetwelk de mensen zullen gesproken hebben, zij van hetzelve zullen rekenschap geven in den dag des oordeels.
Steph λεγω δε υμιν οτι παν ρημα αργον ο εαν λαλησωσιν οι ανθρωποι αποδωσουσιν περι αυτου λογον εν ημερα κρισεως
Trans.legō de ymin oti pan rēma argon o ean lalēsōsin oi anthrōpoi apodōsousin peri autou logon en ēmera kriseōs

Algemeen

Zie ook: Oordeel (Dag des)

Aantekeningen

Maar Ik zeg u, dat van elk ijdel woord, hetwelk de mensen zullen gesproken hebben, zij van hetzelve zullen rekenschap geven in den dag des oordeels.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγω
Ik zeg

-
δε
Maar
υμιν
-
οτι
dat
παν
van elk
ρημα
woord
αργον
ijdel
ο
-
εαν
hetwelk
λαλησωσιν
zullen gesproken hebben

-
οι
-
ανθρωποι
de mensen
αποδωσουσιν
geven

-
περι
zij van
αυτου
hetzelve
λογον
zullen rekenschap
εν
in
ημερα
den dag
κρισεως
des oordeels

Maar Ik zeg u, dat van elk ijdel woord, hetwelk de mensen zullen gesproken hebben, zij van hetzelve zullen rekenschap geven in den dag des oordeels.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!