Mattheus 12:41

SVDe mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht, en zullen hetzelve veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jonas; en ziet, meer dan Jonas is hier!
Steph ανδρες νινευιται αναστησονται εν τη κρισει μετα της γενεας ταυτης και κατακρινουσιν αυτην οτι μετενοησαν εις το κηρυγμα ιωνα και ιδου πλειον ιωνα ωδε
Trans.andres nineuitai anastēsontai en tē krisei meta tēs geneas tautēs kai katakrinousin autēn oti metenoēsan eis to kērygma iōna kai idou pleion iōna ōde

Algemeen

Zie ook: Jona (profeet), Nineve
Lukas 11:32

Aantekeningen

De mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht, en zullen hetzelve veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jonas; en ziet, meer dan Jonas is hier!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ανδρες
De mannen
νινευιται
van Ninevé
αναστησονται
zullen opstaan

-
εν
in
τη
-
κρισει
het oordeel
μετα
met
της
-
γενεας
geslacht
ταυτης
-
και
en
κατακρινουσιν
veroordelen

-
αυτην
zullen hetzelve
οτι
want
μετενοησαν
zij hebben zich bekeerd

-
εις
op
το
-
κηρυγμα
de prediking
ιωνα
van Jonas
και
en
ιδου
ziet

-
πλειον
meer dan
ιωνα
Jona
ωδε
is hier

De mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht, en zullen hetzelve veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jonas; en ziet, meer dan Jonas is hier!

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!