Mattheus 14:16

SVMaar Jezus zeide tot hen: Het is hun niet van node heen te gaan, geeft gij hun te eten.
Steph ο δε ιησουσ ειπεν αυτοις ου χρειαν εχουσιν απελθειν δοτε αυτοις υμεις φαγειν
Trans.o de iēsous̱ eipen autois ou chreian echousin apelthein dote autois ymeis phagein

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

Maar Jezus zeide tot hen: Het is hun niet van node heen te gaan, geeft gij hun te eten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
-
δε
Maar
ιησους
Jezus
ειπεν
zeide

-
αυτοις
hun
ου
hun niet
χρειαν
van node
εχουσιν
Het is

-
απελθειν
heen te gaan

-
δοτε
geeft

-
αυτοις
tot hen
υμεις
gij
φαγειν
te eten

-

Maar Jezus zeide tot hen: Het is hun niet van node heen te gaan, geeft gij hun te eten.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!