Mattheus 14:5

SVEn willende hem doden, vreesde hij het volk, omdat zij hem hielden voor een profeet.
Steph και θελων αυτον αποκτειναι εφοβηθη τον οχλον οτι ως προφητην αυτον ειχον
Trans.kai thelōn auton apokteinai ephobēthē ton ochlon oti ōs prophētēn auton eichon

Algemeen

Zie ook: Profeet
Mattheus 21:26

Aantekeningen

En willende hem doden, vreesde hij het volk, omdat zij hem hielden voor een profeet.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
θελων
willende

-
αυτον
hem
αποκτειναι
doden

-
εφοβηθη
vreesde hij

-
τον
-
οχλον
het volk
οτι
omdat
ως
voor
προφητην
een profeet
αυτον
zij hem
ειχον
hielden

-

En willende hem doden, vreesde hij het volk, omdat zij hem hielden voor een profeet.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!