Mattheus 16:24

SVToen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij.
Steph τοτε ο ιησους ειπεν τοις μαθηταις αυτου ει τις θελει οπισω μου ελθειν απαρνησασθω εαυτον και αρατω τον σταυρον αυτου και ακολουθειτω μοι
Trans.tote o iēsous eipen tois mathētais autou ei tis thelei opisō mou elthein aparnēsasthō eauton kai aratō ton stauron autou kai akoloutheitō moi

Algemeen

Zie ook: Christenvervolging, Jezus Christus
Mattheus 10:38, Markus 8:34, Lukas 9:23, Lukas 14:27

Aantekeningen

Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τοτε
Toen
ο
-
ιησους
Jezus
ειπεν
zeide

-
τοις
-
μαθηταις
discipelen
αυτου
tot Zijn
ει
-
τις
-
θελει
wil

-
οπισω
achter
μου
Mij
ελθειν
komen

-
απαρνησασθω
die verloochene

-
εαυτον
zichzelven
και
en
αρατω
neme

-
τον
-
σταυρον
kruis
αυτου
zijn
και
en
ακολουθειτω
volge

-
μοι
Mij

Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!