Mattheus 16:6

SVEn Jezus zeide tot hen: Ziet toe, en wacht u van den zuurdesem der Farizeen en Sadduceen.
Steph ο δε ιησους ειπεν αυτοις ορατε και προσεχετε απο της ζυμης των φαρισαιων και σαδδουκαιων
Trans.o de iēsous eipen autois orate kai prosechete apo tēs zymēs tōn pharisaiōn kai saddoukaiōn

Algemeen

Zie ook: Farizeeen, Jezus Christus, Sadduceeen, Zuurdesem, Gist
Markus 8:15, Lukas 12:1

Aantekeningen

En Jezus zeide tot hen: Ziet toe, en wacht u van den zuurdesem der Farizeeën en Sadduceeën.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
-
δε
En
ιησους
Jezus
ειπεν
zeide

-
αυτοις
tot hen
ορατε
Ziet toe

-
και
en
προσεχετε
wacht

-
απο
van
της
-
ζυμης
den zuurdesem
των
-
φαρισαιων
der Farizeën
και
en
σαδδουκαιων
Sadduceën

En Jezus zeide tot hen: Ziet toe, en wacht u van den zuurdesem der Farizeen en Sadduceen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!