Mattheus 17:12

SVMaar Ik zeg u, dat Elias nu gekomen is, en zij hebben hem niet gekend; doch zij hebben aan hem gedaan, al wat zij hebben gewild; alzo zal ook de Zoon des mensen van hen lijden.
Steph λεγω δε υμιν οτι ηλιας ηδη ηλθεν και ουκ επεγνωσαν αυτον αλλ εποιησαν εν αυτω οσα ηθελησαν ουτως και ο υιος του ανθρωπου μελλει πασχειν υπ αυτων
Trans.legō de ymin oti ēlias ēdē ēlthen kai ouk epegnōsan auton all epoiēsan en autō osa ēthelēsan outōs kai o yios tou anthrōpou mellei paschein yp autōn

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus (God), Zoon des mensen, Lijden

Aantekeningen

Maar Ik zeg u, dat Elias nu gekomen is, en zij hebben hem niet gekend; doch zij hebben aan hem gedaan, al wat zij hebben gewild; alzo zal ook de Zoon des mensen van hen lijden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγω
Ik zeg

-
δε
Maar
υμιν
-
οτι
dat
ηλιας
Elías
ηδη
nu
ηλθεν
gekomen is

-
και
en
ουκ
niet
επεγνωσαν
gekend

-
αυτον
hem
αλλα
doch
εποιησαν
gedaan

-
εν
zij hebben aan
αυτω
zij hebben hem
οσα
al wat
ηθελησαν
zij hebben gewild

-
ουτως
alzo
και
ook
ο
-
υιος
de Zoon
του
-
ανθρωπου
des mensen
μελλει
zal

-
πασχειν
lijden

-
υπ
van
αυτων
hen

Maar Ik zeg u, dat Elias nu gekomen is, en zij hebben hem niet gekend; doch zij hebben aan hem gedaan, al wat zij hebben gewild; alzo zal ook de Zoon des mensen van hen lijden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!