Mattheus 18:22

SVJezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zeven[maal].
Steph λεγει αυτω ο ιησους ου λεγω σοι εως επτακις αλλ εως εβδομηκοντακις επτα
Trans.legei autō o iēsous ou legō soi eōs eptakis all eōs ebdomēkontakis epta

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Zeven (getal)
Mattheus 6:14, Markus 11:25, Colossenzen 3:13

Aantekeningen

Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zeven[maal].


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγει
zeide

-
αυτω
tot hem
ο
-
ιησους
Jezus
ου
niet
λεγω
Ik zeg

-
σοι
-
εως
tot
επτακις
zevenmaal
αλλ
maar
εως
tot
εβδομηκοντακις
zeventigmaal
επτα
zeven

Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zeven[maal].

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!