Mattheus 19:15

SVEn als Hij hun de handen opgelegd had, vertrok Hij van daar.
Steph και επιθεις αυτοισ τας χειρας επορευθη εκειθεν
Trans.kai epitheis autois̱ tas cheiras eporeuthē ekeithen

Algemeen

Zie ook: Hand (lichaamsdeel), Handenoplegging

Aantekeningen

En als Hij hun de handen opgelegd had, vertrok Hij van daar.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
επιθεις
opgelegd had

-
αυτοις
als Hij hun
τας
-
χειρας
de handen
επορευθη
vertrok Hij

-
εκειθεν
van daar

En als Hij hun de handen opgelegd had, vertrok Hij van daar.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!