Mattheus 19:27

SVToen antwoordde Petrus, en zeide tot Hem: Zie, wij hebben alles verlaten, en zijn U gevolgd, wat zal ons dan geworden?
Steph τοτε αποκριθεις ο πετρος ειπεν αυτω ιδου ημεις αφηκαμεν παντα και ηκολουθησαμεν σοι τι αρα εσται ημιν
Trans.tote apokritheis o petros eipen autō idou ēmeis aphēkamen panta kai ēkolouthēsamen soi ti ara estai ēmin

Algemeen

Zie ook: Petrus
Mattheus 4:20, Markus 10:28, Lukas 5:11, Lukas 18:28

Aantekeningen

Toen antwoordde Petrus, en zeide tot Hem: Zie, wij hebben alles verlaten, en zijn U gevolgd, wat zal ons dan geworden?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τοτε
Toen
αποκριθεις
antwoordde

-
ο
-
πετρος
Petrus
ειπεν
en zeide

-
αυτω
tot Hem
ιδου
Zie

-
ημεις
wij
αφηκαμεν
verlaten

-
παντα
hebben alles
και
en
ηκολουθησαμεν
gevolgd

-
σοι
zijn
τι
wat
αρα
-
εσται
geworden

-
ημιν
zal ons

Toen antwoordde Petrus, en zeide tot Hem: Zie, wij hebben alles verlaten, en zijn U gevolgd, wat zal ons dan geworden?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!