Mattheus 21:46

SVEn zoekende Hem te vangen, vreesden zij de scharen, dewijl deze Hem hielden voor een profeet.
Steph και ζητουντες αυτον κρατησαι εφοβηθησαν τους οχλους επειδη ωσ προφητην αυτον ειχον
Trans.kai zētountes auton kratēsai ephobēthēsan tous ochlous epeidē ōs̱ prophētēn auton eichon

Algemeen

Zie ook: Eerbied, Ontzag, Vreze, Profeet
Lukas 7:16, Johannes 7:40

Aantekeningen

En zoekende Hem te vangen, vreesden zij de scharen, dewijl deze Hem hielden voor een profeet.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ζητουντες
zoekende

-
αυτον
Hem
κρατησαι
te vangen

-
εφοβηθησαν
vreesden zij

-
τους
-
οχλους
de scharen
επειδη
dewijl
ως
voor
προφητην
een profeet
αυτον
deze Hem
ειχον
hielden

-

En zoekende Hem te vangen, vreesden zij de scharen, dewijl deze Hem hielden voor een profeet.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!