Mattheus 24:18

SVEn die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen.
Steph και ο εν τω αγρω μη επιστρεψατω οπισω αραι τα ιματια αυτου
Trans.kai o en tō agrō mē epistrepsatō opisō arai ta imatia autou

Algemeen

Zie ook: Kleding

Aantekeningen

En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ο
-
εν
die op
τω
-
αγρω
den akker
μη
niet
επιστρεψατω
is, kere

-
οπισω
terug
αραι
weg te nemen

-
τα
-
ιματια
klederen
αυτου
om zijn

En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!