Mattheus 25:35

SVWant Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.
Steph επεινασα γαρ και εδωκατε μοι φαγειν εδιψησα και εποτισατε με ξενος ημην και συνηγαγετε με
Trans.epeinasa gar kai edōkate moi phagein edipsēsa kai epotisate me xenos ēmēn kai synēgagete me

Algemeen

Zie ook: Drank, Drinken
Jesaja 58:7, Ezechiel 18:7, Hebreeen 13:2, Jakobus 2:15

Aantekeningen

Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

επεινασα
Ik ben hongerig geweest

-
γαρ
Want
και
en
εδωκατε
gegeven

-
μοι
gij hebt Mij
φαγειν
te eten

-
εδιψησα
Ik ben dorstig geweest

-
και
en
εποτισατε
te drinken gegeven

-
με
gij hebt Mij
ξενος
een vreemdeling
ημην
Ik was

-
και
en
συνηγαγετε
geherbergd

-
με
gij hebt Mij

Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!