Mattheus 25:40

SVEn de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij [dit] een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij [dat] Mij gedaan.
Steph και αποκριθεις ο βασιλευς ερει αυτοις αμην λεγω υμιν εφ οσον εποιησατε ενι τουτων των αδελφων μου των ελαχιστων εμοι εποιησατε
Trans.kai apokritheis o basileus erei autois amēn legō ymin eph oson epoiēsate eni toutōn tōn adelphōn mou tōn elachistōn emoi epoiēsate

Algemeen

Zie ook: Amen, Voorwaar
Spreuken 19:17, Mattheus 10:42, Markus 9:41, Johannes 13:20, 2 Corinthiers 9:6

Aantekeningen

En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij [dit] een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij [dat] Mij gedaan.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αποκριθεις
zal antwoorden

-
ο
-
βασιλευς
de Koning
ερει
zeggen

-
αυτοις
en tot hen
αμην
Voorwaar
λεγω
zeg Ik

-
υμιν
-
εφ
Voor
οσον
zoveel
εποιησατε
gedaan hebt

-
ενι
gij een
τουτων
van deze
των
-
αδελφων
broeders
μου
Mijn
των
-
ελαχιστων
minste
εμοι
zo hebt gij Mij
εποιησατε
gedaan

-

En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij [dit] een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij [dat] Mij gedaan.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!