Mattheus 25:45

SVDan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij [dit] een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan.
Steph τοτε αποκριθησεται αυτοις λεγων αμην λεγω υμιν εφ οσον ουκ εποιησατε ενι τουτων των ελαχιστων ουδε εμοι εποιησατε
Trans.tote apokrithēsetai autois legōn amēn legō ymin eph oson ouk epoiēsate eni toutōn tōn elachistōn oude emoi epoiēsate

Algemeen

Zie ook: Amen, Voorwaar
Spreuken 14:31, Spreuken 17:5, Zacharia 2:8

Aantekeningen

Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij [dit] een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τοτε
Dan
αποκριθησεται
antwoorden

-
αυτοις
zal Hij hun
λεγων
en zeggen

-
αμην
Voorwaar
λεγω
zeg Ik

-
υμιν
-
εφ
Voor
οσον
zoveel
ουκ
niet
εποιησατε
gedaan hebt

-
ενι
gij een
τουτων
van deze
των
-
ελαχιστων
minsten
ουδε
ook niet
εμοι
zo hebt gij het Mij
εποιησατε
gedaan

-

Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij [dit] een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!