Mattheus 26:54

SVHoe zouden dan de Schriften vervuld worden, [die zeggen], dat het alzo geschieden moet?
Steph ιδοντες δε οι μαθηται αυτου ηγανακτησαν λεγοντες εις τι η απωλεια αυτη
Trans.pōs oun plērōthōsin ai graphai oti outōs dei genesthai

Algemeen

Zie ook: Profetie (OT), Woord van God
Psalm 22:7, Psalm 69:2, Psalm 69:10, Lukas 24:25

Aantekeningen

Hoe zouden dan de Schriften vervuld worden, [die zeggen], dat het alzo geschieden moet?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πως
Hoe
ουν
zouden dan
πληρωθωσιν
vervuld worden

-
αι
-
γραφαι
de Schriften
οτι
dat
ουτως
het alzo
δει
moet

-
γενεσθαι
geschieden

-

Hoe zouden dan de Schriften vervuld worden, [die zeggen], dat het alzo geschieden moet?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!