Mattheus 27:35

SVToen zij nu Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn klederen, het lot werpende; opdat vervuld zou worden, hetgeen gezegd is door den profeet: Zij hebben Mijn klederen onder zich verdeeld, en hebben het lot over Mijn kleding geworpen.
Steph σταυρωσαντες δε αυτον διεμερισαντο τα ιματια αυτου βαλλοντες κληρον ινα πληρωθη το ρηθεν υπο του προφητου διεμερισαντο τα ιματια μου εαυτοισ και επι τον ιματισμον μου εβαλον κληρον
Trans.staurōsantes de auton diemerisanto ta imatia autou ballontes klēron ina plērōthē to rēthen ypo tou prophētou diemerisanto ta imatia mou eautois̱ kai epi ton imatismon mou ebalon klēron

Algemeen

Zie ook: Gokken, Kansspel, Kleding, Kruisiging, Lot werpen, Via Dolorosa
Psalm 22:19, Markus 15:24, Johannes 19:23

Aantekeningen

Toen zij nu Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn klederen, het lot werpende; opdat vervuld zou worden, hetgeen gezegd is door den profeet: Zij hebben Mijn klederen onder zich verdeeld, en hebben het lot over Mijn kleding geworpen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

σταυρωσαντες
gekruisigd hadden

-
δε
Toen zij nu
αυτον
Hem
διεμερισαντο
verdeelden zij

-
τα
hetgeen
ιματια
klederen
αυτου
Zijn
βαλλοντες
werpende

-
κληρον
het lot

Toen zij nu Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn klederen, het lot werpende; opdat vervuld zou worden, hetgeen gezegd is door den profeet: Zij hebben Mijn klederen onder zich verdeeld, en hebben het lot over Mijn kleding geworpen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!