Mattheus 28:12

SVEn zij vergaderd zijnde met de ouderlingen, en te zamen raad genomen hebbende, gaven zij den krijgsknechten veel gelds,
Steph και συναχθεντες μετα των πρεσβυτερων συμβουλιον τε λαβοντες αργυρια ικανα εδωκαν τοις στρατιωταις
Trans.kai synachthentes meta tōn presbyterōn symboulion te labontes argyria ikana edōkan tois stratiōtais

Algemeen

Zie ook: Oudsten, Ouderling, Tempelwachters, Wachter

Aantekeningen

En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen, en te zamen raad genomen hebbende, gaven zij den krijgsknechten veel gelds,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
συναχθεντες
zij vergaderd zijnde

-
μετα
met
των
-
πρεσβυτερων
de ouderlingen
συμβουλιον
te zamen raad
τε
en
λαβοντες
genomen hebbende

-
αργυρια
gelds
ικανα
veel
εδωκαν
gaven zij

-
τοις
-
στρατιωταις
den krijgsknechten

En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen, en te zamen raad genomen hebbende, gaven zij den krijgsknechten veel gelds,

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!