Mattheus 2:19

SVToen Herodes nu gestorven was, ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom, in Egypte.
Steph τελευτησαντος δε του ηρωδου ιδου αγγελος κυριου κατ οναρ φαινεται τω ιωσηφ εν αιγυπτω
Trans.teleutēsantos de tou ērōdou idou angelos kyriou kat onar phainetai tō iōsēph en aigyptō

Algemeen

Zie ook: Dromen, Egypte, Engel des Heeren, Engelen, Herodes (de Grote)

Aantekeningen

Toen Herodes nu gestorven was,
ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom, in Egypte.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τελευτησαντος
gestorven was

-
δε
nu
του
-
ηρωδου
Toen Heródes
ιδου
ziet

-
αγγελος
de engel
κυριου
des Heeren
κατ
in
οναρ
den droom
φαινεται
verschijnt

-
τω
-
ιωσηφ
Jozef
εν
in
αιγυπτω
Egypte

Toen Herodes nu gestorven was, ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom, in Egypte.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!