Mattheus 4:9

SVEn zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, nedervallende, mij zult aanbidden.
Steph και λεγει αυτω ταυτα παντα σοι δωσω εαν πεσων προσκυνησης μοι
Trans.kai legei autō tauta panta soi dōsō ean pesōn proskynēsēs moi

Algemeen

Zie ook: Aanbidden

Aantekeningen

En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, nedervallende, mij zult aanbidden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
λεγει
zeide

-
αυτω
tot Hem
ταυτα
deze dingen
παντα
Al
σοι
zal ik
δωσω
geven

-
εαν
indien
πεσων
Gij, nedervallende

-
προσκυνησης
zult aanbidden

-
μοι
mij

En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, nedervallende, mij zult aanbidden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!