Mattheus 5:21

SVGij hebt gehoord, dat [tot] de ouden gezegd is: Gij zult niet doden; maar zo wie doodt, [die] zal strafbaar zijn door het gericht.
Steph ηκουσατε οτι ερρεθη τοις αρχαιοις ου φονευσεις ος δ αν φονευση ενοχος εσται τη κρισει
Trans.ēkousate oti errethē tois archaiois ou phoneuseis os d an phoneusē enochos estai tē krisei

Algemeen

Zie ook: Moord
Exodus 20:13, Deuteronomium 5:17

Aantekeningen

Gij hebt gehoord, dat [tot] de ouden gezegd is: Gij zult niet doden; maar zo wie doodt, [die] zal strafbaar zijn door het gericht.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ηκουσατε
Gij hebt gehoord

-
οτι
dat
ερρεθη
gezegd is

-
τοις
-
αρχαιοις
de ouden
ου
Gij zult niet
φονευσεις
doden

-
ος
wie
δ
maar
αν
zo
φονευση
doodt

-
ενοχος
zal strafbaar
εσται
zijn

-
τη
-
κρισει
door het gericht

Gij hebt gehoord, dat [tot] de ouden gezegd is: Gij zult niet doden; maar zo wie doodt, [die] zal strafbaar zijn door het gericht.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!