Mattheus 5:31

SVEr is ook gezegd: Zo wie zijn vrouw verlaten zal, die geve haar een scheidbrief.
Steph ερρεθη δε οτι ος αν απολυση την γυναικα αυτου δοτω αυτη αποστασιον
Trans.errethē de oti os an apolysē tēn gynaika autou dotō autē apostasion

Algemeen

Zie ook: Echtscheiding
Deuteronomium 24:1

Aantekeningen

Er is ook gezegd: Zo wie zijn vrouw verlaten zal, die geve haar een scheidbrief.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ερρεθη
gezegd

-
δε
Er is ook
οτι
-
ος
wie
αν
Zo
απολυση
verlaten zal

-
την
-
γυναικα
vrouw
αυτου
zijn
δοτω
die geve

-
αυτη
haar
αποστασιον
een scheidbrief

Er is ook gezegd: Zo wie zijn vrouw verlaten zal, die geve haar een scheidbrief.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!