Openbaring 10:6

ABEn hij zwoer bij Hem, Die leeft tot in de eeuwen van de eeuwen, Die de hemel en wat er in is schiep, en ook het land en wat er in is, en ook de zee en wat er in is, dat er geen tijd meer zijn zal.
SVEn hij zwoer bij Dien, Die leeft in alle eeuwigheid, Die den hemel geschapen heeft, en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn;
Steph και ωμοσεν εν τω ζωντι εις τους αιωνας των αιωνων ος εκτισεν τον ουρανον και τα εν αυτω και την γην και τα εν αυτη και την θαλασσαν και τα εν αυτη οτι χρονος ουκ εσται ετι
Trans.kai ōmosen en tō zōnti eis tous aiōnas tōn aiōnōn os ektisen ton ouranon kai ta en autō kai tēn gēn kai ta en autē kai tēn thalassan kai ta en autē oti chronos ouk estai eti

Algemeen

Zie ook: Eeuwigheid, Zee
Openbaring 11:15

Aantekeningen

En hij zwoer bij Dien, Die leeft in alle eeuwigheid, Die den hemel geschapen heeft, en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ωμοσεν
hij zwoer

-
[εν]
bij
τω
-
ζωντι
Dien, Die leeft

-
εις
in
τους
-
αιωνας
alle
των
-
αιωνων
eeuwigheid
ος
-
εκτισεν
geschapen heeft

-
τον
-
ουρανον
Die den hemel
και
is, en
τα
-
εν
hetgeen daarin
αυτω
-
και
en
την
-
γην
de aarde
και
en
τα
-
εν
hetgeen daarin
αυτη
-
και
is, en
την
-
θαλασσαν
de zee
και
en
τα
-
εν
hetgeen daarin
αυτη
-
οτι
is, dat
χρονος
tijd
ουκετι
-
εσται
zal zijn

-

En hij zwoer bij Dien, Die leeft in alle eeuwigheid, Die den hemel geschapen heeft, en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!