Openbaring 13:7

ABEen oorlog werd aan hem gegeven om te doen tegen de heiligen en om hen te overwinnen. En macht werd aan hem gegeven over elke volksstam en tong en volk.
SVEn hetzelve werd [macht] gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen; en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk.
Steph και εδοθη αυτω πολεμον ποιησαι μετα των αγιων και νικησαι αυτους και εδοθη αυτω εξουσια επι πασαν φυλην και γλωσσαν και εθνος
Trans.kai edothē autō polemon poiēsai meta tōn agiōn kai nikēsai autous kai edothē autō exousia epi pasan phylēn kai glōssan kai ethnos

Algemeen

Zie ook: Daniel 7:21, Openbaring 11:7

Aantekeningen

En hetzelve werd [macht] gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen;
en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εδοθη
werd gegeven

-
αυτω
hetzelve
ποιησαι
aan te doen

-
πολεμον
krijg
μετα
om den
των
-
αγιων
heiligen
και
en
νικησαι
te overwinnen

-
αυτους
hetzelve
και
en
εδοθη
gegeven

-
αυτω
om die
εξουσια
werd macht
επι
over
πασαν
alle
φυλην
geslacht
και
en
λαον
-
και
en
γλωσσαν
taal
και
-
εθνος
volk

En hetzelve werd [macht] gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen;
en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!