Openbaring 1:7

ABZie, Hij komt met de wolken en alle ogen zullen Hem zien, ook degenen die Hem doorboorden en alle stammen van het land zullen zich slaan vanwege Hem.
SVZiet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen.
Steph ιδου ερχεται μετα των νεφελων και οψεται αυτον πας οφθαλμος και οιτινες αυτον εξεκεντησαν και κοψονται επ αυτον πασαι αι φυλαι της γης ναι αμην
Trans.idou erchetai meta tōn nephelōn kai opsetai auton pas ophthalmos kai oitines auton exekentēsan kai kopsontai ep auton pasai ai phylai tēs gēs nai amēn

Algemeen

Zie ook: Messiasverwachting, Rouw, Wederkomst, Wolken
Daniel 7:13, Zacharia 12:10, Mattheus 24:30, Mattheus 25:31, Johannes 19:37, Handelingen 1:11, 1 Thessalonicensen 1:10, 2 Thessalonicensen 1:10, Judas 1:14

Aantekeningen

Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ιδου
Ziet

-
ερχεται
Hij komt

-
μετα
met
των
-
νεφελων
de wolken
και
en
οψεται
zien

-
αυτον
Hem
πας
alle
οφθαλμος
oog
και
en
οιτινες
degenen, die
αυτον
zal Hem
εξεκεντησαν
doorstoken hebben

-
και
ook
κοψονται
rouw bedrijven

-
επ
zullen over
αυτον
Hem
πασαι
alle
αι
-
φυλαι
geslachten
της
-
γης
der aarde
ναι
ja
αμην
amen

Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!