Openbaring 20:4

ABIk zag tronen. Zij zaten erop. Hen werd de beslissing gegeven. Ik zag de geesten van degenen die vanwege het getuigenis van Jezus zijn onthoofd en vanwege Gods woord en degenen die niet voor het beest hadden geknield, noch voor zijn afbeelding en het stempel niet genomen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. Zij leefden. Zij regeerden als koningen 1000 jaar met Christus.
SVEn ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en [ik zag] de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.
Steph και ειδον θρονους και εκαθισαν επ αυτους και κριμα εδοθη αυτοις και τας ψυχας των πεπελεκισμενων δια την μαρτυριαν ιησου και δια τον λογον του θεου και οιτινες ου προσεκυνησαν τω θηριω ουτε την εικονα αυτου και ουκ ελαβον το χαραγμα επι το μετωπον αυτων και επι την χειρα αυτων και εζησαν και εβασιλευσαν μετα χριστου τα χιλια ετη
Trans.kai eidon thronous kai ekathisan ep autous kai krima edothē autois kai tas psychas tōn pepelekismenōn dia tēn martyrian iēsou kai dia ton logon tou theou kai oitines ou prosekynēsan tō thēriō oute tēn eikona autou kai ouk elabon to charagma epi to metōpon autōn kai epi tēn cheira autōn kai ezēsan kai ebasileusan meta christou ta chilia etē

Algemeen

Zie ook: Chiliasme, Duizendjarig vrederijk, Hand (lichaamsdeel), Jezus Christus, Merkteken, Onthoofding, Opstanding (laatst der dagen), Woord van God
Openbaring 6:9, Openbaring 6:10, Openbaring 6:11, Openbaring 13:12, Openbaring 13:15, Openbaring 13:16

Aantekeningen

En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en [ik zag] de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειδον
ik zag

-
θρονους
tronen
και
en
εκαθισαν
zij zaten

-
επ
op
αυτους
dezelve
και
en
κριμα
het oordeel
εδοθη
gegeven

-
αυτοις
werd hun
και
en
τας
-
ψυχας
de zielen
των
-
πεπελεκισμενων
dergenen, die onthoofd waren

-
δια
om
την
-
μαρτυριαν
de getuigenis
ιησου
van Jezus
και
en
δια
om
τον
-
λογον
het Woord
του
-
θεου
Gods
και
en
οιτινες
die
ου
niet
προσεκυνησαν
aangebeden hadden

-
τω
-
θηριω
het beest
ουτε
en
την
-
εικονα
beeld
αυτου
deszelfs
και
en
ουκ
niet
ελαβον
ontvangen hadden

-
το
-
χαραγμα
die het merkteken
επι
aan
το
-
μετωπον
voorhoofd
[αυτων]
hun
και
en
επι
aan
την
-
χειρα
hand
αυτων
hun
και
en
εζησαν
zij leefden

-
και
en
εβασιλευσαν
heersten als koningen

-
μετα
met
του
-
χριστου
Christus
[τα]
-
χιλια
de duizend
ετη
jaren

En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en [ik zag] de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!