Openbaring 22:12

SVEn zie, Ik kom haastelijk; en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.
Steph και ιδου ερχομαι ταχυ και ο μισθος μου μετ εμου αποδουναι εκαστω ως το εργον αυτου εσται
Trans.kai idou erchomai tachy kai o misthos mou met emou apodounai ekastō ōs to ergon autou estai

Algemeen

Zie ook: Beloning, Loon, Salaris
Psalm 62:13, Jeremia 17:10, Jeremia 32:19, Mattheus 16:27, Romeinen 2:6, Romeinen 14:12, 1 Corinthiers 3:8, 2 Corinthiers 5:10, Galaten 6:5, Openbaring 2:23

Aantekeningen

En zie, Ik kom haastelijk; en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ιδου
zie

-
ερχομαι
Ik kom

-
ταχυ
haastiglijk
και
En
ο
-
μισθος
loon
μου
Mijn
μετ
is met
εμου
Mij
αποδουναι
te vergelden

-
εκαστω
om een iegelijk
ως
gelijk
το
-
εργον
werk
εσται
zal zijn

-
αυτου
zijn

En zie, Ik kom haastelijk; en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!