Openbaring 22:6

SVEn hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig; en de Heere, de God der heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden, om Zijn dienstknechten te tonen, hetgeen haast moet geschieden.
Steph και ειπεν μοι ουτοι οι λογοι πιστοι και αληθινοι και κυριος ο θεος των αγιων προφητων απεστειλεν τον αγγελον αυτου δειξαι τοις δουλοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει
Trans.kai eipen moi outoi oi logoi pistoi kai alēthinoi kai kyrios o theos tōn agiōn prophētōn apesteilen ton angelon autou deixai tois doulois autou a dei genesthai en tachei

Algemeen

Zie ook: Engelen, Profetie (OT)
Openbaring 1:1, Openbaring 19:9, Openbaring 21:5

Aantekeningen

En hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig; en de Heere, de God der heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden, om Zijn dienstknechten te tonen, hetgeen haast moet geschieden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En

λεγει

zei


-
μοι
tot mij
ουτοι
Deze
οι
-
λογοι
woorden
πιστοι
zijn getrouw
και
en
αληθινοι
waarachtig
και
en
κυριος
de Heere

ο

de

θεος

God

των

[van] de

πνευματων

geesten

των

[van] de

προφητων
profeten
απεστειλεν
gezonden

-

τον

de

αγγελον
engel

αυτου

heeft

δειξαι
te tonen

-

τοις

de

δουλοις
dienstknechten

αυτου

Zijn

α
hetgeen
δει
moet

-
γενεσθαι
geschieden

-

εν

met

ταχει

haast


En hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig; en de Heere, de God der heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden, om Zijn dienstknechten te tonen, hetgeen haast moet geschieden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!