Openbaring 2:13

ABIk weet uw daden en waar u woont, daar waar de troon van de Tegenstander is, en u houdt Mijn Naam vast en ontkende mijn geloof niet, ook in de dagen van Mijn getuige Antipas, de gelovige, die bij jullie werd vermoord, waar de Tegenstander woont.
SVIk weet uw werken, en waar gij woont; [namelijk] daar de troon des satans is, en gij houdt Mijn Naam, en hebt Mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen, in welke Antipas Mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij ulieden, daar de satan woont.
Steph οιδα τα εργα σου και που κατοικεις οπου ο θρονος του σατανα και κρατεις το ονομα μου και ουκ ηρνησω την πιστιν μου και εν ταις ημεραις εν αισ αντιπας ο μαρτυς μου ο πιστος ος απεκτανθη παρ υμιν οπου κατοικει ο σατανας
Trans.oida ta erga sou kai pou katoikeis opou o thronos tou satana kai krateis to onoma mou kai ouk ērnēsō tēn pistin mou kai en tais ēmerais en ais̱ antipas o martys mou o pistos os apektanthē par ymin opou katoikei o satanas

Algemeen

Zie ook: Antipas, Martelaar, satan, Troon

Aantekeningen

Ik weet uw werken, en waar gij woont; [namelijk] daar de troon des satans is, en gij houdt Mijn Naam, en hebt Mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen, in welke Antipas Mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij ulieden, daar de satan woont.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οιδα
Ik weet

-
τα
-
εργα
werken
σου
uw
και
en
που
waar
κατοικεις
gij woont

-
οπου
daar
ο
-
θρονος
de troon
του
-
σατανα
des satans
και
en
κρατεις
gij houdt

-
το
-
ονομα
Naam
μου
Mijn
και
is, en
ουκ
niet
ηρνησω
verloochend

-
την
-
πιστιν
geloof
μου
hebt Mijn
εν
in
ταις
-
ημεραις
die dagen
[εν]
in
αις
welke
αντιπας
Antipas
ο
-
μαρτυς
getuige
μου
Mijn
ο
-
πιστος
getrouwe
ος
was, welke
απεκτανθη
gedood is

-
παρ
bij
υμιν
ulieden
οπου
daar
ο
-
σατανας
de satan
κατοικει
woont

-

Ik weet uw werken, en waar gij woont; [namelijk] daar de troon des satans is, en gij houdt Mijn Naam, en hebt Mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen, in welke Antipas Mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij ulieden, daar de satan woont.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!