Openbaring 2:28

ABIk zal aan hem ook de ster van de morgen geven.
SVEn Ik zal hem de morgenster geven.
Steph και δωσω αυτω τον αστερα τον πρωινον
Trans.kai dōsō autō ton astera ton prōinon

Algemeen

Zie ook: Morgenster, Venus

Aantekeningen

En Ik zal hem de morgenster geven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
δωσω
geven

-
αυτω
Ik zal hem
τον
-
αστερα
-
τον
-
πρωινον
de morgenster

En Ik zal hem de morgenster geven.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!