Openbaring 8:5

ABDe engel nam het wierookvat en vulde het met het vuur van het altaar en gooide het op het land. Er waren geluiden, donderslagen, bliksemflitsen en een aardbeving.
SVEn de engel nam het wierookvat, en vulde dat met het vuur des altaars, en wierp het op de aarde; en er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen, en aardbeving.
Steph και ειληφεν ο αγγελος το λιβανωτον και εγεμισεν αυτο εκ του πυρος του θυσιαστηριου και εβαλεν εις την γην και εγενοντο φωναι και βρονται και αστραπαι και σεισμος
Trans.kai eilēphen o angelos to libanōton kai egemisen auto ek tou pyros tou thysiastēriou kai ebalen eis tēn gēn kai egenonto phōnai kai brontai kai astrapai kai seismos

Algemeen

Zie ook: Aardbeving, Altaar, Bliksem, Donder, Engelen, Reukofferaltaar, Wierook

Aantekeningen

En de engel nam het wierookvat, en vulde dat met het vuur des altaars, en wierp het op de aarde; en er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen, en aardbeving.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειληφεν
nam

-
ο
-
αγγελος
de engel
τον
-
λιβανωτον
het wierookvat
και
en
εγεμισεν
vulde

-
αυτον
dat
εκ
met
του
-
πυρος
het vuur
του
-
θυσιαστηριου
des altaars
και
en
εβαλεν
wierp

-
εις
het op
την
-
γην
de aarde
και
en
εγενοντο
er geschiedden

-
βρονται
donderslagen
και
en
φωναι
stemmen
και
en
αστραπαι
bliksemen
και
en
σεισμος
aardbeving

En de engel nam het wierookvat, en vulde dat met het vuur des altaars, en wierp het op de aarde; en er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen, en aardbeving.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!